Nájemní byt je pro sociálně vyloučené rodiny či jednotlivce jedinou začít normálně žít

Nového souseda v nájemním domě starousedlíci s otevřenou náručí obvykle nevítají. Jejich obavy nových neznámých sousedů v pronajatém obecním bytě jsou pochopitelné. Avšak informace šířící se mezi obyvateli Prahy 14 o nekontrolovaném pronajímání bytů stovkám lidí bez domova nejsou pravdivé. Data jasně ukazují, jak jsou byty pronajímány. Ve většině případů jsou novými nájemníky lidé pracující v tzv. podporovaných profesích. Pražská koalice umožnila několika lidem v nouzi s podporou sociálních služeb a rodinám s dětmi z ubytoven začít nový život v běžném bytě. K tomu využívá dostupný bytový fond z celé Prahy.

Vůbec poprvé v historii začala městská část Praha 14 úzce spolupracuje na zabydlování lidí v sociální nouzi. Každého člověka bez přístřeší doprovází zástupce neziskové organizace či poskytovatele sociálních služeb, který jej provází celým procesem zabydlování. Jednou z takových organizací je i Maltézská pomoc, o.p.s.. O rozhovor jsme požádali paní Barboru Deutschovou, koordinátorku terénního programu Pomoc lidem v nouzi.

Od kdy lidem v nouzi pomáháte se zabydlováním a kolika lidem jste již takto pomohli?

Program pomoci lidem v návratu do běžného života začal již koncem roku 2018, kdy jsme byli společně s dalšími organizacemi osloveni s nabídkou MHMP, abychom podporovali lidi bez domova při zabydlování se v pronajatých magistrátních bytech. Tehdy jsme se připojili k pracovním skupinám složeným z pracovníků neziskových organizací a Magistrátu hl. m. Prahy a společně jsme detailně plánovali, jak bude celý proces zabydlování probíhat, jaké náležitosti k tomu jsou třeba a samozřejmě i jaká rizika zabydlování této cílové skupiny nese. Společnými silami jsme tak vytvořili postup při zabydlování lidí bez domova. Zároveň jsme jednali o tom, kdo v magistrátních bytech bude bydlet. První lidé se do bytů s naší pomocí stěhovali v červenci 2019. Od té doby jsme pomohli čtrnácti lidem, přičemž tři z nich dostali byt od městské části, ostatní bydlí v magistrátních bytech. Kromě dvou klientů, kteří zemřeli, všichni bydlí a pravidelně platí nájemné.

Mezi lidmi panuje představa, že člověka přímo z ulice a nastěhujete ho do přiděleného bytu. Můžete blíže popsat, jak vaše služba vypadá?

Zabydlování určitě nefunguje tak, že „sebereme“ člověka přímo z ulice. Pokud s klientem žádáme o byt a městu pak potvrdíme, že mu zajistíme podporu při zabydlování, jedná se vždy o našeho dlouhodobého klienta. Takového člověka už dobře známe a můžeme předpokládat, že v bytě dokáže samostatně žít a je ochoten s námi dál komunikovat a spolupracovat. V pilotním projektu, v rámci kterého naši klienti získali tři byty, se jednalo o osoby, které jsme znali z než 3 roky a probíhala s nimi intenzivní spolupráce. Toto je postup při práci s našimi klienty. Paralelně funguje další model zabydlování, kdy příslušní pracovníci magistrátu při posuzování žádosti vyhodnotí, že u daného žadatele je potřeba zajistit podporu při jeho zabydlování. V takovém případě jde o konkrétní asistenci žadateli při převzetí bytu, praktické vysvětlení, jak platit nájemného, pomoc s převodem elektřiny, trvalého bydliště případně dalšími administrativními úkony. V tomto případě pracovník Magistrátu hl. m. Praha může oslovit naši sociální službu s žádostí o poskytnutí podpory. Pokud máme volnou kapacitu a žadatel souhlasí, spojíme se s ním. Toto setkání zpravidla probíhá několik měsíců před tím, než si klient převezme byt. Zbývá tedy dostatek času,, abychom s žadatelem o byt navázali kontakt a mohli začít spolupracovat.

V Praze 14 doprovázíte několik klientů. Můžete nám stručně popsat, jak se jim daří v novém životě?

V Praze 14 máme nyní tři klienty. Jedna klientka bydlí v bytě již rok a je velmi spokojená. Velmi snadno navázala dobré vztahy se sousedy, se kterými se pravidelně navštěvuje. Další dva klienti jsou také velmi spokojeni. Oba jsou na invalidním vozíku, a bezbariérovost Černého mostu si velmi pochvalují. Tito klienti se občas potkávají v obchodě a udržují mezi sebou sebou dobré vztahy.

Jak se změnila situace pro lidi v nouzi s novými pravidly Magistrátu hl. m. Prahy na pronájem bytů?

Situace pro lidi v nouzi se díky těmto novým pravidlům velmi změnila, naštěstí k lepšímu. Mnoho našich klientů je často v neřešitelné životní situaci. Bydlení v azylovém domě nebo na ubytovně je vždy krátkodobým řešením, není to domov. Lidé obývají prostor s více lidmi a nezřídka se stává, že jsou okradení či je na nich pácháno násilí. Často mají za sebou těžké osudy, z čehož mohou vyplývat i dlouhodobé důsledky jako je předlužení či zhoršený zdravotní stav. Získání bytu s regulovaným nájemným je pro tyto lidi jediným řešením, kdy začít splácet své závazky a dostat se z dluhové pasti s vyhlídkou na normální život. Možnost vlastního soukromí – domova zlepšuje lidem nejen fyzický, ale především psychický stav, což má pozitivní vliv jak na život klienta, tak na jeho okolí.

Měl jsem možnost se setkat klientkou Maltézské pomoci, o.p.s. přímo v jejím novém bytě. Usměvavá paní Maruška velmi dobře vychází se svými novými sousedy. Po dvaceti letech na ulici si ve svých šedesáti letech užívá zaslouženého klidu. Když před dvaceti lety přijela za svým posledním žijícím příbuzným, netušila, že je již pár dní po smrti. Domácí jí dal tři dny na vyklizení bytu. Na ulici si našla přítele, se kterým si koupili staré auto, kde mohli přebývat. Po několika měsících ale i on zemřel a Maruška začala bydlet ve stanu v lese. Zde byla několikrát přepadena, série násilí vyvrcholila, když ji surově zbili tři zdrogovaní mladíci. Podstoupila několik operací a v nemocnici strávila půl roku. Poté začala spolupracovat právě s Maltézskou pomocí. Prošla si azylovými domy a ubytovnou, kde ji však šikanovali spolubydlící. Nakonec se stala součástí pilotního projektu zabydlování. Osobně mám velkou radost, jak se jí podařilo začlenit se do normální života mezi obyvatele na sídlišti.

Informace šířící se mezi obyvateli Prahy 14 o nekontrolovaném pronajímání bytů stovkám lidí bez domova nejsou pravdivé. Data jasně ukazují, jak jsou byty pronajímány, a ve většině případů se jedná o vybrané profese. Pražská koalice pouze umožnila několika lidem v nouzi s podporou sociálních služeb a rodinám s dětmi z ubytoven posunout se do běžného bytu a využívá bytový fond z celé Prahy. Michal Prager, radní pro oblast sociální péče a zdravotnictví v MČ Praha 14 za Piráty.