Článek z květnové Čtrnáctky:

Praha 14 kulturní, pod kterou spadá i oblíbená Plechárna, bude procházet restrukturalizací. Původně
mělo vše zůstat při starém minimálně do konce letošního roku, ale první změny již přicházejí a zatím
to pro obyvatele Čtrnáctky nejsou žádné pozitivní zprávy. Letošním zájemcům o záhonek v komunitní
zahradě na Plechárně bylo v době ideální pro začátek sázení oznámeno, že komunitní zahrada se ruší.
Zřejmě i lidé zajišťující provoz na Plechárně se tuto informaci dozvěděli až na poslední chvíli, neboť
ještě nedávno na webu visela událost „Otevření komunitní zahrady“. Byť se třeba jednalo o aktivity,
které byly využívány jen menšinovou částí obyvatel, domnívám se, že i tyto, a zvlášť pokud podporují
místní sounáležitost, by měly zůstávat zachovány. Bohužel náhrada v podobě vzniku komunitní
zahrady v CČM plnohodnotná není, navíc její zrušení na Plechárně vůbec neakcentuje setrvalý převis
poptávky.
Budoucnost Plechárny a jejích komunitních aktivit je tedy nejistá a je otázkou, zda to i nadále bude
místo, kam si dospělí rádi zajdou na kávu nebo pivo, zatímco jejich děti budou moct využít místní
skatepark a kde se budou scházet senioři či mládež v rámci akcí, které tu pro ně byly pravidelně
pořádány.

Mgr. Aneta Krátká