Článek z červencové Čtrnáctky:

Červnové jednání zastupitelstva městské části přineslo sérii zklamání, jak už ostatně bývá u
současného vedení městské části zvykem. Nejdříve ale k pozitivním věcem, vládnoucí koalice se
prozatím rozhodla nerealizovat plán, o kterém jsem Vás informoval v předchozím čísle Čtrnáctky,
tedy vypnutí videozáznamů z jednání zastupitelstva. Zároveň se koalice rozhodla zpytovat svědomí a
ustoupila od nesmyslných tvrzení ohledně komunitní zahrady u Plechárny a rozhodla se předložit
materiál, na základě kterého by mělo dojít k obnovení komunitní zahrady v prostoru před
Plechárnou.
V ostatních věcech však zastupitelstvo bylo zmar, jako příklad lze uvést majetkové materiály
s důvodovou zprávou, která jaksi postrádala odůvodnění, rezignace koalice na rozvoj městské části
dle dlouhodobých plánů rozvoje (směny pozemků v ulici Herdovská), „tajného“ vměstnávání
materiálů do příloh, přičemž tyto materiály obsahují záměry, jež jsou v rozporu
s předchozími usneseními zastupitelstva (občanská vybavenost Broumarské – jih). Jako
třešničku na konec (s ohledem na omezený rozsah textu) je pak možné uvést vystoupení
radního, který odmítl poskytnout opozičním zastupitelům vyžadované materiály s tím, že by
pak určitě skončily zveřejněné na sociálních sítích.

Jaroslav Verner