V počtu obecních bytů je městská část Praha 14 na prvním místě

Jedním z hlavních bodů pirátského programu, jak pro volby do Zastupitelstva MČ Praha 14, tak do Zastupitelstva hl. m. Prahy, bylo řešení bytové situace pro Pražany, kteří si nemohou dovolit splácet hypotéku či platit komerční nájemné. V Praze 14 jsme se zasadili o zastavení rozprodávání obecních bytů. Rovněž pracujeme na rozvoji systému prostupného bydlení. V současné době je třetina uvolněných obecních bytů použita právě k tomuto účelu.

Praha 14 si však mezi všemi pražskými městskými částmi drží prvenství v počtu bytů ve správě Magistrátu hl. m. Prahy. Jedná se přibližně o 3 000 bytových. Pro pražskou koalici je řešení bytové situace jednou z priorit, a tak sáhla ke změně pravidel pro pronajímání bytů. „V březnu 2019 jsme výrazně změnili pravidla pronajímání sociálních bytů, a to hlavně ze dvou důvodů. Prvním byla kontrola ministerstva vnitra, která vyhodnotila, že tehdy platná pravidla pronajímání bytů byla hned v několika bodech v rozporu se zákonem. Například pro získání pronájmu sociálního bytu museli žadatelé doložit relativně vysoký příjem či úplnou bezdlužnost vůči městu (byť třeba za komunální odpad) a ministerstvo celkem oprávněně kritizovalo, že v takovém případě se nejedná o sociální bydlení, jež spočívá v pomoci nízkopříjmovým domácnostem. Druhým důvodem bylo koaliční prohlášení, které jasně stanovilo, že byty mají být pronajímány na základě sociálních kritérií těm nejpotřebnějším, například rodinám a seniorům z azylových domů či ubytoven. Naše koalice slíbila voličům, že pomůže dětem vyrůstat ve zdravém prostředí standardního bydlení, a že pomůže lidem ve složité životní situaci začít důstojně žít namísto toho, aby je udržovala na okraji společnosti,“ říká Adam Zábranský, radní pro bytovou politiku hlavního města Prahy.

Tím, že jsme přistoupili k těmto krokům, spustila se vlna obav, že se na Černý Most budou stěhovat lidé bez domova po stovkách. „Při pronajímání bytů se snažíme udržovat zdravý sociální mix v jednotlivých lokalitách. Některá místa například na Černém Mostě jsou historicky sociálně zatížená, a proto tam sociální byty pronajímáme v menší míře než jinde v Praze, naopak velkou část bytů zde pronajímáme zaměstnancům z podporovaných profesí, jako jsou například strážníci či učitelé,“ rozptyluje tyto obavy Adam Zábranský. Přečtěte si, jak městská část pomáhá lidem v nouzi zabydlet se v nově pronajatém sociálním bytě na straně 3.

Michal Prager, radní pro oblast sociální péče a zdravotnictví v MČ Praha 14 za Piráty