Naše městská část je v současnosti často vnímána jako sídlištní noclehárna, kde nic není a zdejší obyvatelé musí za volnočasovým vyžitím vyrazit někam jinam. Tento narativ však již dlouho není aktuální, protože se naše městská část rozvíjí jak po kulturní, tak i po sportovní a volnočasové stránce.

Velký kus práce zde stojí za místními spolky, sportovními oddíly a taktéž za Prahou 14 kulturní, která se stala vzorem pro mnoho organizací nejen z České republiky, ale dokonce i z celé Evropy, na druhou stranu je nutné si přiznat, že je ještě mnoho prostoru ke zlepšení. Z tohoto důvodu se snažíme i my, Piráti, o rozvoj veřejného prostoru a větší možnosti vyžití ve všech lokalitách Čtrnáctky tak, abychom z ní udělali opravdové místo pro kvalitní život. V horizontu přibližně dvou let bychom se měli dočkat vybudování nového biotopu v Kyjích, který nabídne možnost přírodního koupání v úmorných vedrech a zároveň nabídne díky dalším volnočasovým prvkům možnost celodenního vyžití pro celou rodinu. Zároveň tak dojde ke kultivaci dlouhodobě zanedbaného území u Kyjského rybníka.

V dohledné době se navíc můžeme těšit na stavbu komunitních center na Hutích (KC Yamka) a na Jahodnici (KC Baštýřská), které doplní současnou síť komunitních, kulturních a volnočasových center v Praze 14 tak, aby v každá lokalita na Čtrnáctce měla své blízké centrum, kde budou moci obyvatelé kvalitně trávit svůj volný čas.

V rámci sportu pak v současnosti řešíme možnost vzniku tréninkového centra Českého olympijského výboru, které by fungovalo nejen jako sportoviště pro vrcholové sportovce, ale sloužilo i pro veřejnost Prahy 14. Stejně tak se angažujeme v případě záměru sportovního areálu na Hutích, kde by mělo vyrůst několik víceúčelových sportovišť společně se sportovní halou, která Praze 14 tolik chybí. V neposlední řadě využíváme i společnou synergii s magistrátem a naším pražským radním pro sport Vítem Šimralem, díky čemuž právě probíhají jednání o vzniku tréninkového centra fotbalové Slavie přímo u ulice Objízdná.

Nakonec je vhodné uvést i několik projektů, na kterých aktuálně pracujeme a jsou hudbou blízké budoucnosti. Takovým projektem je například umisťování soch do veřejného prostoru, díky kterému dojde k oživení veřejných prostranství a vylepší vizuální ráz městské části, dalším takovým projektem je i mural art, kterým chceme ozvláštnit v této chvíli jednotný vzhled protihlukových stěn.

Jaroslav Verner, zastupitel pro kulturu a volný čas MČ Praha 14 za Piráty.